top of page

Om oss

Eier av konferansen er Ovddos

Ovddos ønsker å skape arenaer for samisk næringslivsutvikling og på langsikt bidra til å styrke innovasjonsevnen og skape et robust næringsliv i Sápmi 


For å oppnå dette har vi valgt to perspektiv

1. Skape en arena for unge gründere til en entreprenørskaps "bootcamp" som heter "Sápmi Business Hackathon" hvor man gjennom Design Thinking metoden skal utvikle nye forretningsidéer under temaet: "Utvikle en bærekraftig forretningsidé med  utgangspunkt av samiske verdier og ressurser"

 

Arrangeres  i 21.-22.3.2022 i Kautokeino

2. Arrangere en Sápmi Business Conference som inspirerer samiske bedrifter og gründere til å vokse og utvikle nye og bedre produkter og tjenester, salgsmetoder, prosesser og organisasjoner. Vi ønsker å skape en magisk arena i hjertet av Sápmi, midt på den arktiske tundraen, men en unik kombinasjon av mennesker, kunnskap og erfaringer som omfavnes av trygghet og åpenhet.

 

Arrangeres i mars 2022 - 22.-24.3.2022

Til disse arangementene vil vi invitere ledere, beslutningstakere gründere og entreprenører til en felles dugnad for Sápmi. Gjennom global erfaring vil vi skape lokal samisk bærekraftig utvikling fra et urfolksperspektiv.
Gjennom å skape en arena for å møtes, identifisere og utvikle innovative forretningsmuligheter vil de oppstå nye forretningsforbindelser og nettverket vil bli utvidet. 

 

Den globale Covid-19 krisen rammet hele næringslivet. Under 2020 lærte vi oss å tenke nytt og gjennom digitaliseringen lærte vi hvordan vi kan møtes virtuelt. I 2022 håper vi at verden ser annerledes ut og at vi endelig kan skape en fysisk møteplass hvor mennesker og muligheter møtes i et felleskap.

About: About

 Ovddos AS

En samisk kompetansebedrift

Ovddos er en kompetansebedrift som jobber med omstillingsprogrammer i Kautokeino kommune. Ovddos støtter og initiere tiltak med formål om å styrke og øke samhandlingen mellom næringslivet og samfunnet. Hovedmålene til Ovddos er å utvikle og sikre arbeidsplasser, øke robustheten i næringslivet og å øke innovasjons og utviklingsevne i samfunnet.

Kautokeino kommune har igangsatt et omstillingsprogram i 2019 som varer til 2025. I omstillingsperioden skal  Kautokeino løse de samfunnsutfordringene som  samfunnet står i ved å skape flere nye  bærekraftige arbeidsplasser,  sikre eksisterende arbeidsplasser, øke robustheten i næringslivet og øke
innovasjons- og utviklingsevnen i samfunnet.  Omstillingsorganisasjonen Ovddos leder omstillingsarbeidet  gjennom å bidra til å støtte og igangsette prosjekter. Programmet skal også bidra til et robust  næringsliv og et samfunn som er mer tilpasningsdyktig, attraktivt og bærekraftig. Et robust næringsliv  karakteriseres av høy grad av  samhandling, riktig kompetanse og høy innovasjonsevne. Tillit er
en grunnstein for god samhandling og arenaer hvor man møtes er verktøy for å skape tillit. I omstillingsprosjektet vil vi skape synergier av de gode arbeidet vi har påbegynt i hjertet av Sápmi. I forstudien var det enighet  om at Kautokeino skal være et pilotområde for samhandling for den all-samiske næringsutviklingen, gjennom å etablere samhandlingsarena for samisk nærings og samfunnsutvikling. Prosjektet er forankret gjennom forstudien som omstillingsorganisasjonen

Ovddos As igangsatte juni 2020. Målet med forstudien var å utrede om det er et behov for å etablere en næringslivskonferanse for det samiske samfunnet i mars 2022 i Kautokeino, samt en pilot arrangement høsten 2021. Det kom klart frem at de er et behov for en samhandlingsarena for samisk nærings- og samfunnsutvikling. Samiske næringslivsaktører, beslutningstakere og FoU miljøer har ikke naturlige grenseoverskridende arenaer for samhandling.

2008-12-11-spor-bygda.jpg
About: About
bottom of page